Werken met het levensverhaal in de zorgsector

Kleine en grote momenten in iemands leven maken deze mens tot wie hij vandaag is. Daarom halen we zo graag herinneringen op. Ze geven zin aan ons leven.

Wanneer iemand niet langer in de thuisomgeving kan blijven wonen omdat hij ouder wordt, ziek valt, of omdat de zorg voor hem te zwaar wordt voor de mensen die er zijn hele leven lang voor hem waren, komt vaak ook een einde aan dat herinneringen ophalen. Er is dan immers niemand meer die deze momenten samen met ons heeft beleefd. Mensen krijgen dan het gevoel een stuk van zichzelf te verliezen.

workshop ouderen

Mensen hebben de behoefte betekenis te geven aan hun levenservaring. Door terug te blikken vinden ze de kracht om vooruit te gaan. Het geeft hen de energie om hun toekomst in handen te nemen. Het opmaken van het levensverhaal is hierbij een krachtige tool.  Wanneer mensen zelf geen woorden meer kunnen vinden (bv. bij dementie), geeft het levensverhaal hen hun eigen woorden en herinneringen terug.

Ook voor zorgverstrekkers is een opgemaakt levensverhaal handig. Het biedt hen inzicht in het verleden van de cliënt en is zo een houvast om zorg op maat te kunnen bieden. Een bepaalde gedragsproblematiek is vaak ook beter te begrijpen a.d.h.v. het levensverhaal en dat maakt het gemakkelijker er gepast op in te spelen.

Maar hoe krijg je nu een levensverhaal van een cliënt op papier? Hoe zorg je ervoor dat het niet bij een opsomming van feiten blijft, maar dat je ook de verhalen achter te feiten te weten komt, de dingen die er echt toe doen?

In deze ervaringsgerichte workshop laat ik je ontdekken wat werken met het levensverhaal met mensen doet, krijg je speelse opdrachten waarmee je direct aan de slag kan met je cliënten en een heleboel praktische handvatten om te werken met het levensverhaal in de zorgsector.

img_1140

Deze workshop is voor medewerkers in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ziekenzorg, voor begeleiders in zelfhulpgroepen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen, voor pastors in de palliatieve zorg,…

Ik werk de workshop uit op maat van jouw voorziening of groep, in functie van jouw doelpubliek.

Na de workshop kan WiebelWoorden ondersteuning in de praktijk bij het opstarten van een project rond levensverhalen bieden.

De workshop wordt gegeven op aanvraag. Stuur hiervoor een mail naar: veerle.schaltin@wiebelwoorden.be.