Ago – De Stiel

Enkele gedichten die mensen met een verstandelijke beperking schreven tijdens een workshop die ik begeleidde, verschenen in:

Ik schilder de honden blauw – Uitgeverij De Stiel, Nederland, 2000

ik schilder de honden blauw