Met levensverhalen naar het hart van de zorg

Mensen de zorg geven die ze nodig hebben is instaan voor hun persoonlijke verzorging, voeding, medicatie en woonomstandigheden, maar ook oog hebben voor hun mentaal welbevinden. Dit laatste lijkt iets ‘ongrijpbaar’ en wordt daardoor wel eens vergeten, of er wordt geen tijd voor gemaakt. Het is echter geen extraatje in de zorg, maar een wezenlijk deel van goede zorg. Meer nog: het vormt het hart van de zorg.
Door als zorgverlener echt aan te sluiten bij de persoon en wat hij als zinvol ervaart, wordt zorg doelmatiger en bevredigender voor de cliënt én de medewerker.
Aandacht hebben voor wie de cliënt is en hoe het met hem gaat, en hem een luisterend oor bieden, maakt dat de cliënt zich beter thuis en minder eenzaam voelt. Hij zal minder snel in een depressie glijden. Als zorgverlener kan je zo echt het verschil betekenen.

 

We zijn het verhaal dat we over ons leven vertellen.

 

Levensverhalen zijn het middel bij uitstek om zorg te dragen voor het mentaal welbevinden van een cliënt.

Ze scheppen ruimte om te praten over de persoonlijke identiteit en wat het leven voor iemand waardevol maakt. Wie we zijn is immers het verhaal dat we over ons leven vertellen in interactie met de verhalen die anderen vertellen.

Waar levensverhalen in de werking geïntegreerd zijn, zijn cliënten én medewerkers gelukkiger, want:

  • De cliënt die zijn verhaal mag doen, ervaart dat er naar hem wordt geluisterd . Hij voelt zich gewaardeerd. Hierdoor ontstaat er een beter contact met de zorgverlener.
  • Tegelijk krijgt hij inzicht in zijn leven. Hij wordt zich bewust van wat hij heeft gerealiseerd in zijn leven en wat hij betekent. Zijn eigenwaarde neemt hierdoor toe. 
  • Terwijl hij vertelt maakt hij ook zijn wensen, behoeften en verlangens duidelijk. De zorgverlener kan hierdoor gemakkelijker inspelen op de persoonlijke hulpvraag en zorg op maat bieden.
  • Als de zorgverlener het levensverhaal van zijn cliënt kent, kan hij het huidige gedrag beter plaatsen. Als je weet dat er een uitleg bestaat voor ‘moeilijk’ gedrag kan je het anders bekijken. Je kan er gemakkelijker op een creatieve manier mee omgaan.
  • Levensverhalen kunnen bijdragen aan continuïteit in de zorg. Ze vergemakkelijken de overgang naar een voorziening of woonzorgcentrum. Nieuwe zorgverleners krijgen sneller een zicht op (en inzicht in) de cliënt die ze zullen begeleiden.
  • Zorgverleners zijn gevoeliger voor veranderingen in het welbevinden van de cliënt en kunnen sneller en beter emotionele ondersteuning bieden indien nodig.
  • De zorgrelatie wordt intenser en persoonlijker. Er ontstaat verbindende zorg.

Hoe start je met levensverhalen in de zorg? Hoe integreer je ze in je dagelijkse werking? Leer en ontdek het in deze ervaringsgerichte workshop!

 

Welke vragen wil je in een workshop rond levensverhalen in de zorg beantwoord zien? Stel ze in een reactie!

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *